נתי הגעתי הופעתי

ברכות אישיות מנתי הגעתי הופעתי

נתי הגעתי ברכה אישית
נתי הגעתי יום הולדת
נתי הגעתי לילה טוב
נתי הגעתי החלמה מהירה